THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH THƯỢNG QUỲNH ANH

☏ ĐIỆN THOẠI: 0976 82 81 71 – 0944 82 81 71
Ⓔ EMAIL: Thuongquynhanhagri@gmail.com
Ⓦ WEBSITE: thuongquynhanh.com
Địa Chỉ: 98, Đường A3, KDC Phú An, Phú Thứ, Cái Răng, TP Cần Thơ

Nhóm thuốc ốc

Nhóm thuốc ốc

VUA ỐC 45G

Nhóm thuốc ốc

SẠCH ỐC 750WP

Nhóm thuốc ốc

SƯ TỬ VÀNG 15AB

Nhóm thuốc ốc

ĐẠI BÀNG CHÚA 18GR

Nhóm Thuốc Chuột

CHUỘT THÁI 0.25WP

Nhóm thuốc cỏ

Nhóm thuốc cỏ

AsuperGRAS 200SL

Nhóm thuốc cỏ

VUA CỎ BỜ 150SL

Nhóm thuốc cỏ

MICHAEL USA 1 LÍT

Nhóm thuốc cỏ

CỎ CHÁY 200SL

Nhóm thuốc cỏ

Xophic USA 300EC

Nhóm thuốc sâu rầy

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

RẦY SỮA 240ML

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

CHIM SÂU USA 400SC – 200ML

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

FORTAC 5EC

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

SÁT THỦ SÂU NHỆN 240ML

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

INDIA PERAN 240ML

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

PERAN 500 480ML

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

VUA SÂU ỐNG 95WP – 60GR

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

SIÊU SÂU 300EC

Nhóm Thuốc trừ bệnh

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

FILLY GOLD 250ML

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

ASMILTATOP 400SC

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

SIÊU LEM LÉP 300EC

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

RICE GOLD 400SC

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

BIM SỮA 450ML

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

ANVIN ẤN ĐỘ 50SC – 1L

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

VALI NHẬT 10FL – 4.5L & 1L

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

KASUCIN NHẬT 2L – 450ML

Nhóm kích thích tăng trưởng

NHÓM KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG

SIÊU KÍCH RỄ NỞ BỤI 30ML

NHÓM KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG

PHÂN BÓN HỮU CƠ: BIO DELTA GOLD

NHÓM KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG

PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP BOOM GROWER

NHÓM KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG

SIÊU TO HẠT NẶNG KÝ – 500ML

NHÓM KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG

LACA THAILAND SOTO – 25G

NHÓM KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG

COMCAST AZ

NHÓM KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG

COMCAST 500ML

NHÓM KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG

COMCAST GOLD

Vật tư nông nghiệp

TIN TỨC