THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH THƯỢNG QUỲNH ANH

☏ ĐIỆN THOẠI: 0976 82 81 71 – 0944 82 81 71
Ⓔ EMAIL: Thuongquynhanhagri@gmail.com
Ⓦ WEBSITE: thuongquynhanh.com
Địa Chỉ: 98, Đường A3, KDC Phú An, Phú Thứ, Cái Răng, TP Cần Thơ

Nhóm thuốc ốc

Nhóm thuốc ốc

SẠCH ỐC 750WP

Nhóm thuốc ốc

SƯ TỬ VÀNG 15AB

Nhóm thuốc ốc

ĐẠI BÀNG CHÚA 18GR

Nhóm Thuốc Chuột

CHUỘT THÁI 0.25WP

Nhóm thuốc cỏ

Nhóm thuốc cỏ

CỎ CHÁY 200SL

Nhóm thuốc cỏ

Xophic USA 300EC

Nhóm thuốc cỏ

Cháy cỏ hệ 4.0

Nhóm thuốc sâu rầy

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

CHIEF 555EC – 100ML

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

SIÊU SÂU 300EC

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

SÂU KHÁNG 360EC – 200ML

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

ĐỤC THÂN 99 15EC

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

ROCKET 3.6EC

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

MUỖI HÀNH 300EC

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

VUA BỌ TRĨ 33WP – 15GR

NHÓM THUỐC SÂU RẦY

VUA RẦY 70WG – 25GR

Nhóm Thuốc trừ bệnh

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

ANVIN ẤN ĐỘ 50SC – 1L

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

VALI NHẬT 10FL – 4.5L & 1L

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

KASUCIN NHẬT 2L – 450ML

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

ANVIN XANH 5SC – 1LÍT

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

LÉP ĐEN 360EC – 240ML

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

AzoSTAR Super 460SC –

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

MISTOP 350SC – 250ML

NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH

KHUẨN NANO 18EW – 240ML

Nhóm kích thích tăng trưởng

Vật tư nông nghiệp

TIN TỨC